Rehadent Instagram

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
  1. pl
  2. en
  3. uk
Rehabilitacja
Rehabilitacja

WARSZAWA
ul. Lanciego 19 lok.127

Poniedziałek - piątek:
10:00 - 20:00

Rehabilitacja
Rehabilitacja
zaburzenia połykania śliny

 

 

 

LOGOPEDZI - NASZ ZESPÓŁ

 

Dr n. med. Joanna Chmielewska-Walczak
Logopeda kliniczny (APS) i filolog polski (UW). Asystent w Klinice Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zawodowo specjalizuje się w diagnostyce i terapii dysfagii ustno-gardłowej, rehabilitacji głosu i połykania po laryngektomii całkowitej, po zabiegach chirurgicznych w obrębie głowy i szyi oraz terapią funkcjonalną narządu żucia (mioterapią). Jest autorka i współautorką licznych publikacji naukowych m.in. książki Instrumentalne metody badania zaburzeń połykania. Atlas.

W 2020 roku została uhonorowana przez Rektora WUM, nagrodą dydaktyczną pierwszego stopnia za współautorstwo podręcznika dla kierunków: dietetyka, logopedia i lekarskiego.

W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską, na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, której promotorem jest dr hab. n. med. Ewelina Sielska – Badurek, praca pt. Ocena występowania dysfagii ustno-gardłowej u pacjentów po operacyjnym usunięciu przyzwojaków głowy i szyi.

Członek European Society for Swallowing Disorders (ESSD). Absolwentka kursu akredytacyjnego z endoskopowych badań połykania – FEES pod patronatem ESSD (2017) – który ukończyła, jako pierwszy logopeda w Polsce.

Odbyła kilkumiesięczne zagraniczne staże logopedyczne m.in. Universita degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Neapol, Włochy (V 2018), The Speech-Language Department of Ministry for Heatlh, Malta (VI 2014 – IX 2014) - staże w zakresie diagnostyki i terapii dysfagii ustno-gardłowej u dzieci, młodzieży i dorosłych w pięciu największych szpitalach na Malcie (Karin Grech Rehabilitation Hospital, Mater Dei Hospital, St Vincent de Paul Long Term Care Facility, Voice Clinic, Sir Paul Boffa Hospital, Mount Carmel Hospital).

W latach 2017-2018 pełniła funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Mazowieckiego.

W 2018 roku została powołana przez Dziekana I Wydziału Lekarskiego WUM na Koordynatora kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

W ramach LOiK prowadzi lub współprowadzi przedmioty kliniczne np.: Rehabilitacja głosu po laryngektomii, Medyczna i logopedyczna terapia osób z dysfagią, Podstawy Foniatrii i Foniatria. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich, członkiem komisji egzaminacyjnych (licencjackich, magisterskich) oraz podczas egzaminów wstępnych oceniających predyspozycje do podjęcia studiów logopedycznych.

 

 

mgr Renata Felka 
Logopeda / Mioterapeuta absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z Terapii Miofunkcjonalnej wg Anity Kittel, kursy z palpacji tkanek miękkich obszaru orofacjalnego oraz współpracy logopedy, fizjoterapeuty i stomatologa w terapii osób z dysfunkcjami układu ruchu narządu żucia.

 

Specjalizacja: specjalizuje się w usprawnianiu prymarnych funkcji języka u pacjentów cierpiących z powodu dysfunkcji układu ruchu narządu żucia.

Doświadczenie: zdobywanie doświadczenia rozpoczęła równolegle z początkiem edukacji akademickiej organizując we własnym zakresie praktyki i staże, na których weryfikowała zdobywaną wiedzę teoretyczną podczas realnej pracy z pacjentem.

Od pierwszych chwil w zawodzie niemal nieprzerwanie pracuje w zespołach terapeutycznych nieustannie poszerzając swoje kompetencje.

Opiekuńczość i elastyczność – ma naturalny talent do otaczania pacjentów opieką, dba by proces postępowania terapeutycznego był dla Ciebie jasny, akceptuje Twoje lęki i bariery, szuka alternatywnych rozwiązań zawsze mając na uwadze Twój stan zdrowia, doświadczenia i oczekiwania.

 


mgr Magdalena Borkowska

Logopeda / Mioterapeuta absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. 


Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych.
W obszarze logopedii szczególnie interesuje się zaburzeniami głosu i czynnościowymi zaburzeniami narządu żucia.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała prowadząc rehabilitację u osób z porażeniem fałdów głosowych i terapię dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u dzieci i dorosłych. Już w latach akademickich kształciła się w tym kierunku na praktykach i  kursach,
 a także czynnie pracując z pacjentami.

W gabinecie, w pracy z pacjentem stawia na otwartość i poczucie bezpieczeństwa.
Dba, by pacjent czuł się komfortowo. Jasno określa cele terapii i na bieżąco dostosowuje je do pacjenta. Wierzy, że kluczem sukcesu terapeutycznego jest wzajemne zrozumienie.

 

 

Dominik Sieńko
Logopeda, certyfikowany trener wokalny Modern Vocal Training, instruktor metody oddechowej Butejki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Logopeda ogólny i kliniczny, trener emisji głosu. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii miofunkcjonalnej, kinesiotapingu, terapii głosu i oddechu.

Doświadczenie zdobywał m.inDoświadczenie zdobywał m.in. jako trener wokalny i logopeda w Studiu Doskonalenia Głosu Voice Progress, Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich oraz Poradni Logopedycznej „Logann” (rehabilitacja osób z zaburzeniami głosu; guzki głosowe). Dodatkowo podnosił swoje kompetencje, uczestnicząc w praktykach i stażach. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych oraz zaburzeń głosu.

 

 

Hubert Krzyżowski
Logopeda ogólny i kliniczny, trener emisji głosu. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku logopedia ogólna i kliniczna. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu terapii miofunkcjonalnej, kinesiotapingu, terapii głosu i oddechu.

Doświadczenie zdobywał m.in w Poradni Foniatryczno - Audiologicznej Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Pracowni Patofizjologii Głosu i Mowy w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Retoryki, gdzie prowadził zajęcia z zakresu prawidłowej emisji głosu i impostacji. W pracy szczególną uwagę zwraca na istotę dobrej relacji z pacjentem oraz wdrażanie skutecznych oddziaływań terapeutycznych.

Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych oraz zaburzeń artykulacji. Ponadto przygotowuje pacjentów do leczenia ortodontycznego i zabiegów chirurgicznych w rejonie ustno-twarzowym.
 

Logopedia dla dzieci i dorosłych - Warszawa Ursynów 

Rehadent

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
Wirtualny spacer po Rehadent

Wirtualny spacer po Rehadent - zobacz

Rehadent adres

KONTO - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

WARSZAWA ul. Lanciego 19 lok. 127

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00

Godziny pracy
Rehadent numer telefonu
Rehadent