Пацієнт має право на

1) МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

2) ІНФОРМАЦІЮ ПРО СВІЙ СТАН ЗДОРОВ’Я;

3) ЗБЕРІЩАННЯ В ТАЄМНИЦІ ІНФОРМАЦІЇ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПАЦІЄНТОМ, ОСОБЛИВО ЩОДО СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ’Я, ОСОБАМИ, ЩО НА НАДАЮТЬ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ;

4) ЗГОДА АБО ВІДМОВА НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ;

5) ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ;

6) ПОВАГА ДО ІНТИМНОСТІ І ГІДНОСТІ, ЗОКРЕМА ПІД ЧАС НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ;

7) МЕДИЧНІ ЗАПИСИ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я І НАДАНИХ ПОСЛУГ

8) ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ДУМКИ АБО ЗАКЛЮЧЕННЯ ЛІКАРЯ;

9) ПОВАГА ПРИВАТНОГО ТА СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ;

10) ПАСТИРСЬКА ТУРБОТА;

11) ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ РЕЧЕЙ НА ДЕПОЗИТІ.

Якщо у вас є питання, будь ласка, зв’яжіться з офісом омбудсмена з прав пацієнта:

вул. Млинарська 46, 01-171 Варшава, www.bpp.gov.pl

Права пацієнта та принципи роботи омбудсмена випливають із закону від 6 листопада 2008 року Про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнта

Білль про права пацієнта (виписка)

Права пацієнта – це сукупність прав, що містяться, серед іншого, в Конституції Польші,

законі про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів,

закон про права пацієнта та омбудсмен з прав пацієнта або закон про медичну діяльність.

Дотримання прав пацієнта є обов’язковим обов’язком всіх учасників

надання медичних послуг. Від органів державної влади до осіб

для всіх, хто в силу своєї професії має

контакт з пацієнтом.

Право пацієнта на медичні послуги

“Пацієнт має право на медичні пільги, що надаються з належною обачністю,

відповідає вимогам сучасних медичних знань.

“Пацієнт має право використовуватися з надійного, заснованого на медичних критеріях списоку

очікуючих-в умовах обмеженої доступності медичних послуг.

“Пацієнт має право вимагати другої думки.

У разі сумнівів пацієнт має право вимагати від лікаря консультації з іншим лікарем або скликання

консиліум лікаря, і медсестра (акушерка) проконсультувалася з іншою медсестрою (акушеркою).

Запит і можлива відмова вказуються в медичній карті.

Право вибору

Будь-який пацієнт, який отримує медичні послуги, що фінансуються за рахунок державних коштів

 має право вибору:

“в рамках первинної медико-санітарної допомоги-лікар, Медсестра та акушерка;

“в рамках амбулаторної спеціалізованої допомоги-лікаря-спеціаліста з усіх

лікарів, які приймають в спеціалізованих консультаціях, які мають договір з NFZ. Вибір медичного об’єкта, який надає послуги за контрактом з НФЗ, є будь-яким;

“в рамках стоматологічного лікування-стоматолог серед усіх лікарів, що приймають у медичних закладах, які мають договір з НФЗ;

“в рамках стаціонарного лікування-будь-якої лікарні, що має договір з НФЗ, на території

всієї Польші.

Пацієнт має право на негайне надання медичних послуг в разі небезпеки для здоров’я або життя.

Право на інформацію

“Пацієнт має право на інформацію про свої права, тому кожна установа, що надає

медичну допомогу зобов’язана надати відповідну інформацію про права

пацієнта.

“Пацієнт має право на інформацію про тип та обсяг послуг, що надаються та про

особи, які надають ці послуги.

“Пацієнт має право на інформацію, зрозумілу і доступну йому. Має право просити про

пояснення до тих пір, поки передана йому інформація не буде повністю зрозуміла.

“Пацієнт має право на інформацію про свій стан здоров’я, діагноз,

діагностичні та лікувальні методи, передбачувані наслідкі їх застосування або

відмови, результати лікування та прогноз. Він також має право вирішувати, кому і яким чином

інформація про це може бути передана.

“Пацієнт має право відмовитися від отримання інформації. Однак він повинен точно

вказати, від якої інформації він відмовляється, наприклад, про свій стан здоров’я.

У разі втрати свідомості пацієнтом застосовуються попередні висновки, зроблені з

пацієнтом.

Пацієнт до завершення 16-річного віку має право на отримання від лікаря інформації у формі і в

в обсязі, необхідному для правильного надання послуги.

Право на згоду

“Пацієнт, також неповнолітній, який досяг 16 років, має право дати інформовану згоду на

надання медичної допомоги.

Якщо пацієнт:

– не виповнилося 18 років,

– є абсолютно недієздатним.,

– нездатний дати інформовану згоду,

право на згоду має законний представник, а за його відсутності-опікун

фактичний.

“Пацієнт має право відмовитися або вимагати припинення надання допомоги.

Пацієнт:

– якому виповнилося 16 років,

– недієздатний,

– психічно хворий або розумово відсталий, але володіє достатнім розумінням,

він має право заперечувати проти надання медичної допомоги, незважаючи на згоду

законного представника або фактичного опікуна. В цьому випадку потрібно

дозвіл суду опіки.

Згоді або відмові має передувати подання пацієнту вичерпноЇ

інформація про плановану або вже надану допомогу.

У разі хірургічного втручання або застосування методу лікування або діагностики

беручи до уваги підвищений ризик для пацієнта, згода виражається в письмовій формі.

Право пацієнта на секретність інформації, пов’язаної з ним

“Пацієнт має право на конфіденційність-зберігати в таємниці будь-яку інформацію з ним

пов’язану і, зокрема, про його стан здоров’я, діагнозі і прогнози, дослідженнях і їх

результати. Без згоди пацієнта (або згоди особи, яка здійснює юридичну опіку над пацієнтом) не

нікому не дозволяється повідомляти про стан його здоров’я. Пацієнт має право вказати, кому таємна інформація буде передана.

Це право діє і після смерті пацієнта.

Право на повагу до інтимності та гідності пацієнта

» Пацієнт має право на повагу до інтимності та гідності –  особа, яка надає послуги

зобов’язання діяти таким чином, щоб поважати це право.

» Пацієнт має право померти з гідністю.

» Пацієнт має право на присутність родича при наданні медичних послуг.

У зв’язку з безпекою здоров’я пацієнта або в разі ймовірності епідемічної загрози особа, яка надає медичні послуги, може відмовити у присутністі поруч з хворим людини. Відмова має бути зафіксована в документації медичней.

Присутність інших осіб під час надання послуги, наприклад, студентів-медиків, вимагає згоди

пацієнта. Якщо хворий неповнолітній, повністю недієздатний або недієздатний до наданя

 згоди, потрібна згода його опікуна та лікаря, який дає надає послуги медичне.

Право пацієнта на медичну документацію

» Пацієнт має право на доступ до медичної документації, що стосується його/її здоров’я та

надані йому медичні послуги.

Право пацієнта зберігати цінні речі на умовному депонуванні

» Хворий, який перебуває в лікувальному закладі для особ, які потребують

цілодобового медичного обслуговування (наприклад, у лікарні), має право на

зберігання цінностей у депозиті. Витрати на зберігання несе підприємство, яке

здійснює медичну діяльность, якщо інше не передбачено окремими положеннями.

Право заперечувати проти думки або рішення лікаря

“Пацієнт або його законний представник можуть заперечувати проти висновку або рішення

лікар, якщо вони впливають на права або обов’язки пацієнта.

Заперечення подається до медичної комісії, що діє при омбудсмені з прав пацієнта,

через уповноваженого з прав пацієнта протягом 30 днів з дня винесення висновку або постанови

лікаря, який визначає стан здоров’я пацієнта.

Право на повагу до приватного та сімейного життя

“Пацієнт, який перебуває в лікувальному закладі, призначеному для особ, які потребують

цілодобового або денного медичного обслуговування (наприклад, в лікарні), має право на контакт

особисто, по телефону або по листуванню з іншими особами, але також має право на

відмову від такого контакту.

“Пацієнт має право на додатковий догляд, який не включає надання

медичних послуг (наприклад, догляд за пацієнткою в умовах вагітності, пологів та).

Якщо постачальник медичних послуг несе витрати на реалізацію вищезазначених прав, він може стягувати з пацієнта плату.

Розмір компенсації за зазначені витрати встановлює керівник установи, а відомості про

Її розмір і спосіб її виконання визначає заклад, який надає медичне послуги.

Право на пастирську опіку

“Пацієнт має право на пастирську допомогу.

“У разі погіршення стану здоров’я або загрози життю пацієнта установа, в якій

пацієнт знаходиться, зобов’язана дозволити пацієнтові контакт з священиком його віросповідання.

Керівник або уповноважений ним лікар може обмежити здійснення прав пацієнта в разі

виникненні епідемічної небезпеки або з міркувань безпеки здоров’я

пацієнтів, а у випадку деяких прав також через організаційні можливості.

Скарги пацієнтів

У штаб-квартирі та філіях Національного фонду охорони здоров’я функціонують осередки для

скарг і заяв, в яких пацієнт може подати скаргу, пов’язану з наданням послуг в рамах

Медичного страхування в НФЗ.

Скарги можуть бути подані в усній або письмовій формі. Пацієнт має право запросити письмове підтвердження прийняття скарги.

Увага! Письмова скарга, яка не містить імені та адреси особи, яка подала скаргу, не буде розглянута.

Пацієнт, чиє право на охорону здоров’я не реалізується задовільно для нього, також може подати скаргу на:

“Офіси Омбудсмена З Прав Пацієнта,

“Омбудсмен З Професійної Відповідальності Медичної Палати,

“Омбудсмен з питань професійної відповідальності окружної палати медсестер та акушерок,

“Управління Генерального Інспектора Із Захисту Персональних Даних.

Не розглядається в якості скарг листів у справах, які були врегульовані законним

рішенням суду або остаточним адміністративним рішенням.

Дотримання та повага прав пацієнта є одним з основних обов’язків медичного закладу, що надає послуги з лікування.

Відмова від лікування

В особливо обґрунтованих випадках лікар може не приймати або відмовлятися від лікування пацієнта.

Однак несвоєчасне надання допомоги не може призвести до небезпеки загибелі людей,

тяжких тілесніх ушкодженнь або тяжкого розладу здоров’я пацієнта.

Якщо лікар приймає таке рішення, він зобов’язаний:

“повідомити пацієнта (його законного представника або фактичного опікуна” про цей факт

заздалегідь;

“вказати пацієнту лікаря або установу, де у пацієнта є реальні можливості отримати

перевага;

“обґрунтувати та відзначити цей факт у медичних записах

Прокрутити вгору