Fizjoterapia stomatologiczna

Specjalizujemy się w kompleksowym leczeniu dysfunkcji układu ruchu narządu żucia i kręgosłupa szyjnego. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych ekspertów, których współpraca przekłada się na szerokie możliwości terapeutyczne i kompleksowe podejście do leczenia.

Pomożemy Ci w pozbyciu się m. in.:

Możesz zgłosić się do nas również :

mgr Małgorzata
Gierczak

mgr Michał
Guzek

mgr Jakub
Przychodzeń

mgr Grzegorz
Bigas

mgr Karolina
Łukasik

mgr Małgorzata
Gierczak

mgr Michał
Guzek

mgr Jakub
Przychodzeń

mgr Grzegorz
Bigas

mgr Karolina
Łukasik

Rehabilitacja stomatologiczna

Fizjoterapia stomatologiczna znana również jako fizjoterapia szczęki zajmuje się badaniem funkcjonalnym oraz terapią tkanek układu stomatologicznego. Fizjoterapeuta szczękowy bada i koryguję pracę mięśni żucia, stawów skroniowo-żuchwowych oraz układu nerwowego koordynującego ich pracę.

Fizjoterapia szczęki i rehabilitacja stomatologiczna znajdują zastosowanie w leczeniu wielu jednostek chorobowych. Stanowią istotny element rekonwalescencji pacjentów po urazach i operacjach ortognatycznych.

W zależności od historii choroby efektywna fizjoterapia stomatologiczna może wymagać zaangażowania wielu specjalistów, takich jak fizjoterapeuta szczękowy, stomatolog, logopeda i inni. Dlatego leczenie w przypadku chorób i urazów stomatologicznych warto rozpocząć przy współpracy z wyspecjalizowanym zespołem. Wiedza i doświadczenie poszczególnych specjalistów przekładają się na skuteczną rehabilitację
i sprawny powrót organizmu do zdrowia.

W większości przypadków wyleczenie choroby jest możliwe tylko poprzez pracę w interdyscyplinarnym zespole fizjoterapeuta-logopedastomatolog.

Fizjoterapia odcinka szyjnego

Diagnozujemy i leczymy szyjnopochodne bóle głowy, bóle głowy spowodowane dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego oraz bóle głowy spowodowane neuralgiami.

Jako zespół uznanych specjalistów przywracamy życie bez bólu głowy i migreny

Rehabilitacja kręgosłupa szyjnego to jedna z naszych specjalności. Od lat pomagamy pacjentom cierpiącym z powodu urazów i zwyrodnień odcinka szyjnego kręgosłupa. Posiadamy bogate doświadczenie w terapii osób, u których zdiagnozowano uraz typu whiplash, oraz zapewniamy pomoc pacjentom cierpiącym z powodu urazów o innym podłożu.

Uraz whiplash – uraz odcinka szyjnego kręgosłupa definiuje się jako zespół objawów, które występują w wyniku doznanego urazu, do którego dochodzi w wyniku nagłego odciągnięcia głowy ku tyłowi, a następnie odgięcia głowy do przodu. Do urazów tego typu najczęściej dochodzi podczas wypadków samochodowych. W trakcie wypadku uszkodzeniu ulec mogą mięśnie, ścięgna, krążki międzykręgowe, a także nerwy. Leczenie powinno być wdrożone w maksymalnie krótkim czasie od wystąpienia urazu. W przeciwnym razie może dojść do powstania bólu przewlekłego.

Rehabilitacja szyi powinna być dobierana indywidualnie do każdego pacjenta a leczenie urazu whiplash powinno być kompleksowe.

Przebieg wizyty diagnostycznej: Podczas pierwszej wizyty diagnostycznej omawiane są występujące problemy, wcześniej przeprowadzane badania i diagnozy u innych specjalistów. Fizjoterapeuta oceni postawę ciała, ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowy. Dokona analizy aktywności mięśni oraz określi przyczynę ewentualnych nieprawidłowości. Wykona dynamiczne badanie USG <moze USG po kliknięciu niech przesuwa strone w dół do tego opisu co to wgl jest?> i w zależności od dolegliwości wykona dodatkowe testy.  Na koniec wizyty omawiany zostaje plan leczenia i dalsze kroki jakie pacjent powinien podjąć w dalszej terapii.

Aby terapia była w pełni skuteczna, ważne będzie także zaangażowanie pacjenta w wykonywanie w domu krótkich, ale precyzyjnych i regularnych ćwiczeń zadanych przez fizjoterapeutę.

Przygotowanie do wizyty: Zapraszamy na wizytę diagnostyczną około 10-15min przed jej rozpoczęciem w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej – ankiet zdrowotnych.

Jeśli są Państwo w posiadaniu dodatkowych wyników badań obrazowych (płyt CD) prosimy o zabranie ich ze sobą na wizytę.

Jeśli wizyta dotyczy stawu skroniowo-żuchwowego możesz zadbać o swój komfort i umyć zęby przed nią – w naszej toalecie zawsze są dostępne szczoteczki dla Pacjentów. 🙂

Ultrasonografia (USG)

Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja szczęki w leczeniu choroby okluzyjnej wymaga użycia aparatu USG do precyzyjnej kontroli pozycji stawu.

Ultrasonograf (USG) wykorzystujemy również do diagnostyki, planowania oraz obiektywizacji przebiegu terapii. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zaplanować proces terapii. Wykorzystanie USG staje się złotym standardem diagnostyki układu ruchu poprawiając skuteczność procesu leczenia jednocześnie daje możliwość dopasowania optymalnej formy terapii do aktualnej potrzeby pacjenta. USG wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych.

Terapia manualna

Terapia manualna jest to wyspecjalizowana dziedzina fizjoterapii, która w ramach szkolenia podyplomowego rozwija wiedzę fizjoterapeuty z zakresu anatomii i neurofizjologii. Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ustalenie procesu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych.

Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie możliwości wykonywania bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz profilaktyka zapobiegająca nawrotom dolegliwości.

Osteopatia

Osteopatia to oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu. Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Współczesna osteopatia i jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej.

Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu. Osteopatia zaliczana jest do medycyny komplementarnej, choć niestety często mylona z medycyną alternatywną. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia.

Odzyskaj pełną funkcjonalność swojego układu ruchu żucia dzięki naszej unikalnej fizjoterapii stomatologicznej!

Umów się już dziś i poczuj różnicę!

Scroll to Top