Fizjoterapia ortopedyczna​

Fizjoterapia jest działem nauki zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem problemów związanych z narządem ruchu, przywracaniem maksymalnej sprawności chorym, a przez to poprawą ich funkcjonowania w życiu codziennym. Właściwe dobranie optymalnych metod leczenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta pozwala zrealizować założony cel terapii.

Fizjoterapia skierowana jest do pacjentów, którzy zmagają się ze schorzeniami m. in.:

Stany pooperacyjne:

Kontuzje, urazy lub przeciążenia:

Kontuzje, urazy lub przeciążenia:

mgr Jakub
Przychodzeń

mgr Grzegorz
Bigas

mgr Karolina
Łukasik

mgr Tomasz
Maliszewski

mgr Jakub
Przychodzeń

mgr Grzegorz
Bigas

mgr Karolina
Łukasik

mgr Tomasz
Maliszewski

Szczegółowa diagnostyka pozwala określić przyczynę dolegliwości i dobrać najskuteczniejszą metodę terapii, dlatego w trakcie wizyty fizjoterapeuta przeprowadza wywiad, manualnie bada narząd ruchu oraz wykonuje specjalistyczne testy, umożliwiające ustalenie nieprawidłowości napięcia mięśniowo-powięziowego, postawy ciała lub ruchomości stawów czy zaburzeń neurologicznych.

Właściwie prowadzona fizjoterapia pomaga wrócić do pełnej sprawności, zapomnieć o bólu i ograniczeniach z nim związanych.

Oferujemy pacjentom kompleksowe podejście do całego procesu terapii, począwszy od oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, opracowania indywidualnego planu terapeutycznego po poprowadzenie profesjonalnej terapii przez nasz doświadczony zespół terapeutów pracujący najnowszymi metodami terapeutycznymi.

Przebieg wizyty diagnostycznej:

Przygotowanie do wizyty: 

Zapraszamy na wizytę diagnostyczną około 10-15min przed jej rozpoczęciem w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej – ankiet zdrowotnych.

Jeśli są Państwo w posiadaniu dodatkowych wyników badań obrazowych (płyt CD) prosimy o zabranie ich ze sobą na wizytę.

Ultrasonografia (USG)

Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja szczęki w leczeniu choroby okluzyjnej wymaga użycia aparatu USG do precyzyjnej kontroli pozycji stawu.

Ultrasonograf (USG) wykorzystujemy również do diagnostyki, planowania oraz obiektywizacji przebiegu terapii. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zaplanować proces terapii. Wykorzystanie USG staje się złotym standardem diagnostyki układu ruchu poprawiając skuteczność procesu leczenia jednocześnie daje możliwość dopasowania optymalnej formy terapii do aktualnej potrzeby pacjenta. USG wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych.

Terapia manualna

Terapia manualna jest to wyspecjalizowana dziedzina fizjoterapii, która w ramach szkolenia podyplomowego rozwija wiedzę fizjoterapeuty z zakresu anatomii i neurofizjologii. Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ustalenie procesu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych.

Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie możliwości wykonywania bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz profilaktyka zapobiegająca nawrotom dolegliwości.

Osteopatia

Osteopatia to oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu. Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Współczesna osteopatia i jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej.

Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu. Osteopatia zaliczana jest do medycyny komplementarnej, choć niestety często mylona z medycyną alternatywną. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia.

Osiągnij pełną sprawność dzięki naszej fizjoterapii ortopedycznej!

Umów się na sesję już teraz i doświadcz kompleksowej opieki.

Scroll to Top