Rehadent Instagram

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
  1. pl
  2. en
  3. uk
Rehabilitacja

WARSZAWA
ul. Lanciego 19 lok.127

Poniedziałek - piątek:
10:00 - 20:00

Rehabilitacja
Rehabilitacja

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

NASI EKSPERCI

Rehadent
Rehadent

Dr n. med. Barbara Jamróz

Dr n med, ortopeda, osteopata, specjalizuje się miniinwazyjnych technikach leczenia bólu i terapii systemami biologicznymi opartymi na surowicy autologicznej.

Dr n. med. Piotr Godek

Spcjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra. Adiunkt w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi CSK UCK WUM. Starszy asystent w Instytucie Matki
i Dziecka, Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia – Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych.

Michał Guzek. Rehadent

Terapia manualna jest to specjalizacja w ramach fizjoterapii, która w ramach szkolenia podyplomowego rozwija wiedzę fizjoterapeuty z zakresu anatomii i neurofizjologii. Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ustalenie planu procesu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych. Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie możliwości wykonywania bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz profilaktyka zapobiegająca nawrotom dolegliwości. IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) nadzoruje kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej, dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji (od 1976 r.), w obrębie fizjoterapii, zgodna z medycyną oparta na dowodach naukowych (EBM Evidence Based Medicine). http://www.ifompt.org/About+IFOMPT.html

Ultrasonografia

umów wizytę

Terapia manualna

Do diagnostyki, planowania oraz obiektywizacji przebiegu terapii wykorzystujemy ultrasonograf (USG). Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zaplanować proces terapii. Wykorzystanie USG staje się złotym standardem diagnostyki układu ruchu poprawiając skuteczność procesu leczenia jednocześnie daje możliwość dopasowania optymalnej formy terapii do aktualnej potrzeby pacjenta. USG wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych. Zrozumienie przez pacjenta wykonywanego ćwiczenia ułatwia również poprawne wykonywanie ich samodzielnie w domu, co przekłada się na szybsze efekty terapii.

umów wizytę

PRP jest innowacyjnym, opatentowanym systemem do łatwego, bezpiecznego i efektywnego przygotowania wysokoskoncentrowanego PRP. System obejmuje wirówkę o specjalnych parametrach pracy oraz produkty jednorazowego użytku służące do pobierania i obróbki krwi oraz do podawania uzyskanego osocza bogato płytkowego. Osocze bogatopłytkowe (ang. Platelet Rich Plasma, PRP) jest koncentratem o szczególnie wysokim stężeniu płytek krwi (PLT) w ograniczonej objętości osocza. PRP zawiera czynniki wzrostu (m.in. VEGF, TGF, PDGF, FGF) oraz bioaktywne białka regulujące różnicowanie komórek, modulowanie ich rozwoju oraz stymulowanie aktywności. Czynniki te są niezbędne do regeneracji, modyfikowania bądź wytwarzania nowych tkanek. W terapii osoczem bogatopłytkowym autologiczne PRP pochodzi z własnej, obwodowej krwi pacjenta. W trakcie leczenia skoncentrowane PRP wstrzykuje się miejscowo w celu poprawy warunków regeneracyjnych komórek i tkanek poprzez dostarczenie do leczonych obszarów dużej ilości czynników wzrostu.

PRP

Rehadent

Polega na wkłuciu igły do chorego stawu, dzięki czemu można pobrać z jego wnętrza płyn stawowy, a także podać miejscowo leki. Nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy poinformować lekarza o ewentualnych uczuleniach (np. na środki znieczulające) oraz przyjmowaniu leków zmniejszających krzepnięcie krwi. Jest bardzo przydatnym badaniem w różnicowaniu przyczyn bólu stawów, zwłaszcza u pacjentów, u których rozpoznania nie można jednoznacznie ustalić na podstawie wyników innych badań (jest „złotym standardem” w przypadku podejrzenia dny moczanowej lub zakażenia stawu). Jest również zabiegiem leczniczym, umożliwiającym odbarczenie stawu z nadmiaru płynu (wysięku) oraz podanie leków przeciwzapalnych i znieczulających bezpośrednio do chorego miejsca. Służy również do podawania do stawu substancji poprawiającej jakość chrząstki uszkodzonej przez proces zwyrodnieniowy (kwasu hialuronowego). W nawracającym, opornym na leczenie zapaleniu stawu wykonuje się synowiektomię (radioizotopową lub chemiczną) polegającą na nakłuciu stawu i podaniu do jego wnętrza substancji niszczącej jego wyściółkę, czyli błonę maziową, która jest źródłem wysięku i bólu. Przyczyny wysięku w stawie: infekcje, urazy mechaniczne, choroba reumatoidalna, dna moczanowa. Przeciwwskazania do zabiegu: objawy zakażenia, np. ropne zmiany na skórze (może to spowodować przedostanie się drobnoustrojów do wnętrza stawu, skazy krwotoczne (zaburzenia w układzie krzepnięcia) oraz przyjmowanie niektórych leków zmniejszających krzepnięcie krwi, Wskazania do zabiegu: zabieg diagnostyczno-leczniczy, nadmiar płynu w stawie w wyniku zapalenia w stawu, choroby RZS, dny moczanowej, ograniczenie ruchomości stawu w wyniku płynu w stawie, pobranie płynu do diagnostyki

Płukanie stawu skroniowo żuchwowego

Rehadent

umów wizytę

Rehadent

Prawidłowo przeprowadzona terapia stomatologiczna wymaga osiowego ustawienia głowy celem pobudzenia głębokich struktur mięśniowych jako warunek uzyskania stabilnych efektów leczenia. Prowadzony przez nas trening ma na celu ustabilizowanie i skoordynowanie pozycji głowy przez zmianę czynności mięśni narządu żucia oraz mięśni i stawów odcinka szyjnego kręgosłupa. Aby terapia była w pełni skuteczna, ważne będzie Twoje zaangażowanie – wykonywanie w domu krótkich, ale precyzyjnych i regularnych ćwiczeń zadanych przez fizjoterapeutę.

Medyczny trening funkcjonalny

Grzegorz Bigas

Jest to rodzaj terapii logopedycznej w której wykorzystuje się giętki nasofiberoskop wprowadzony przez przewód nosowy do wysokości gardła środkowego. Uwidocznione jest gardło środkowe i krtań. Monitor nasofiberoskopu ustawiony jest naprzeciwko pacjenta.
Chory kontroluje wzrokowo obraz przekazywany przez kamerę nasofiberoskopu i po instrukcjach przekazywanych przez terapeutę wykonuje ćwiczenia usprawniające czynności związane z połykaniem lub tworzeniem głosu. Wykorzystanie biofeedbacku powoduje, że terapia jest bardziej efektywna a świadomy ćwiczonych czynności pacjent, lepiej wykonuje je samodzielnie w domu.

Taki rodzaj terapii ma zastosowanie w rehabilitacji zaburzeń połykania, głosu (np. w porażeniach krtani) czy u chorych po laryngektomii całkowitej, częściowej lub przedoperacyjnie np. jako przygotowanie
do laryngektomii częściowej.

Rehabilitacja logopedyczno
-foniatryczna pod kontrolą endoskopu

Małgorzata Gierczak. Rehadent
Małgorzata Gierczak. Rehadent

Osteopatia to oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu. Taką definicję osteopatii przyjęło Towarzystwo Osteopatów Polskich (TOP). Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Za ojca nowożytnej osteopatii uważa się Andrew Taylor Stilla, amerykańskiego lekarza. Współczesna osteopatia i jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej. Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu. Osteopatia zaliczana jest do medycyny komplementarnej, choć niestety często mylona z medycyną alternatywną. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia.

Osteopatia

Rehadent

UMÓW WIZYTĘ

projekt i wykonanie - studikreatywa.pl

Rehabilitacja
Wirtualny spacer po Rehadent

Wirtualny spacer po Rehadent - zobacz

Rehadent adres

KONTO - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

WARSZAWA ul. Lanciego 19 lok. 127

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00

Godziny pracy
Rehadent numer telefonu
Rehadent logo