Rehadent logo
Rehadent numer telefonu
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00

WARSZAWA ul. Lanciego 19 lok. 127

KONTO - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

Rehadent adres

Wirtualny spacer po Rehadent - zobacz

Wirtualny spacer po Rehadent
Rehabilitacja

projekt i wykonanie - studikreatywa.pl

UMÓW WIZYTĘ

Rehadent

Osteopatia

Osteopatia to oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu tego dobrostanu. Taką definicję osteopatii przyjęło Towarzystwo Osteopatów Polskich (TOP). Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Za ojca nowożytnej osteopatii uważa się Andrew Taylor Stilla, amerykańskiego lekarza. Współczesna osteopatia i jej praktykowanie wymaga doskonałych umiejętności praktycznych oraz ogromnej wiedzy ogólnomedycznej. Osteopatia jako medycyna manualna zaburzeń funkcjonalnych wpisuje się zakresem swego działania w krajobraz ochrony zdrowia ludzkiego, jako medycyna z wyboru, w przypadkach zaburzeń funkcjonalnych organizmu. Osteopatia zaliczana jest do medycyny komplementarnej, choć niestety często mylona z medycyną alternatywną. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia.

Małgorzata Gierczak. Rehadent

Rehabilitacja logopedyczno
-foniatryczna pod kontrolą endoskopu

Jest to rodzaj terapii logopedycznej w której wykorzystuje się giętki nasofiberoskop wprowadzony przez przewód nosowy do wysokości gardła środkowego. Uwidocznione jest gardło środkowe i krtań. Monitor nasofiberoskopu ustawiony jest naprzeciwko pacjenta.
Chory kontroluje wzrokowo obraz przekazywany przez kamerę nasofiberoskopu i po instrukcjach przekazywanych przez terapeutę wykonuje ćwiczenia usprawniające czynności związane z połykaniem lub tworzeniem głosu. Wykorzystanie biofeedbacku powoduje, że terapia jest bardziej efektywna a świadomy ćwiczonych czynności pacjent, lepiej wykonuje je samodzielnie w domu.

Taki rodzaj terapii ma zastosowanie w rehabilitacji zaburzeń połykania, głosu (np. w porażeniach krtani) czy u chorych po laryngektomii całkowitej, częściowej lub przedoperacyjnie np. jako przygotowanie
do laryngektomii częściowej.

Małgorzata Gierczak. Rehadent
Grzegorz Bigas

Medyczny trening funkcjonalny

Prawidłowo przeprowadzona terapia stomatologiczna wymaga osiowego ustawienia głowy celem pobudzenia głębokich struktur mięśniowych jako warunek uzyskania stabilnych efektów leczenia. Prowadzony przez nas trening ma na celu ustabilizowanie i skoordynowanie pozycji głowy przez zmianę czynności mięśni narządu żucia oraz mięśni i stawów odcinka szyjnego kręgosłupa. Aby terapia była w pełni skuteczna, ważne będzie Twoje zaangażowanie – wykonywanie w domu krótkich, ale precyzyjnych i regularnych ćwiczeń zadanych przez fizjoterapeutę.

Rehadent

umów wizytę

Do diagnostyki, planowania oraz obiektywizacji przebiegu terapii wykorzystujemy ultrasonograf (USG). Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zaplanować proces terapii. Wykorzystanie USG staje się złotym standardem diagnostyki układu ruchu poprawiając skuteczność procesu leczenia jednocześnie daje możliwość dopasowania optymalnej formy terapii do aktualnej potrzeby pacjenta. USG wykorzystujemy najpierw żeby zidentyfikować, a następnie wyizolować pracę właściwych w danej dysfunkcji mięśni, co z kolei wpływa na optymalizację efektów terapeutycznych. Zrozumienie przez pacjenta wykonywanego ćwiczenia ułatwia również poprawne wykonywanie ich samodzielnie w domu, co przekłada się na szybsze efekty terapii.

Terapia manualna

umów wizytę

Ultrasonografia

Terapia manualna jest to specjalizacja w ramach fizjoterapii, która w ramach szkolenia podyplomowego rozwija wiedzę fizjoterapeuty z zakresu anatomii i neurofizjologii. Specjalista fizjoterapii zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu, przeprowadzając w tym celu wywiad i badanie pacjenta. Dzięki temu możliwe jest ustalenie planu procesu leczenia oraz czasu jego trwania. Leczenie dysfunkcji narządu ruchu i obwodowego układu nerwowego następuje przez wykorzystanie technik mobilizacji stawów, technik mięśniowych oraz ćwiczeń ruchowych. Nadrzędnym celem jest jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania przez przywrócenie możliwości wykonywania bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz profilaktyka zapobiegająca nawrotom dolegliwości. IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) nadzoruje kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej, dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji (od 1976 r.), w obrębie fizjoterapii, zgodna z medycyną oparta na dowodach naukowych (EBM Evidence Based Medicine). http://www.ifompt.org/About+IFOMPT.html

Michał Guzek. Rehadent

Spcjalista otorynolaryngolog, audiolog i foniatra. Adiunkt w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi CSK UCK WUM. Starszy asystent w Instytucie Matki
i Dziecka, Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia – Pracownia Patofizjologii Mowy i Endoskopii Górnych Dróg Oddechowych.

Dr n. med. Piotr Godek

Dr n med, ortopeda, osteopata, specjalizuje się miniinwazyjnych technikach leczenia bólu i terapii systemami biologicznymi opartymi na surowicy autologicznej.

Dr n. med. Barbara Jamróz

Rehadent
Rehadent

NASI EKSPERCI

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Rehabilitacja
Rehabilitacja

Poniedziałek - piątek:
10:00 - 20:00

WARSZAWA
ul. Lanciego 19 lok.127

Rehabilitacja
Rehabilitacja

UMÓW WIZYTĘ

Rehadent Instagram
  1. pl
  2. en