wróć

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Arenamed Rehabilitacja Medyczna Sp. z o.o.ul. Pileckiego 122; 02-781 Warszawa NIP: 9512515114; adres e-mail do kontaktu: kontakt@arenamed.pl , tel.: 22 240 13 13, zwana dalej „Administratorem”. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z użytkownikami strony). 
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności administrator systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
6. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość 
przesłania wiadomości. 
Rehadent Instagram

UMÓW WIZYTĘ

Rehabilitacja
  1. pl
  2. en
  3. uk
Rehabilitacja

WARSZAWA
ul. Lanciego 19 lok.127

Poniedziałek - piątek:
10:00 - 20:00

Rehabilitacja
Rehabilitacja
Rehadent

UMÓW WIZYTĘ

projekt i wykonanie - studikreatywa.pl

Rehabilitacja
Wirtualny spacer po Rehadent

Wirtualny spacer po Rehadent - zobacz

Rehadent adres

KONTO - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

WARSZAWA ul. Lanciego 19 lok. 127

Poniedziałek - piątek: 10:00 - 20:00

Godziny pracy
Rehadent numer telefonu
Rehadent logo