1. pl
  2. en
  3. uk

Book an Appointment

Rehabilitacja
Rehabilitacja

WARSAW
ul. Lanciego 19 lok.127

Monday - Friday:
10:00 - 20:00

Rehabilitacja
Rehabilitacja
26 September 2021

Szyjnopochodne bóle głowy.

Autor: Michał Guzek.

Szyjnopochodne bóle głowy wywodzą się z dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa oraz dysfunkcji układu ruchu narządu żucia.

Dolegliwości te związane są zazwyczaj z przebytym urazem lub zaburzaniami wrodzonymi i nabytymi zgryzu (zab.okluzji i stomatognatyki).
Kolejną grupą pacjentów cierpiących na szyjnopochodne bóle głowy są osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi, wytwórczymi i przeciążeniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Rozpoznanie szyjnopochodnego bólu głowy opiera się na ustaleniu związku pomiędzy bólem głowy, a zmianami w obrębie kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego oraz aparatem żucia i połykania. Badanie fizykalne powinno obejmować: badanie neurologiczne, elementy badania laryngologicznego (np. próba dix Hallpik’a), ortopedycznego oraz funkcjonalnego z zakresu fizjoterapii, logopedii i optometrii [2,3].

Można wyróżnić kilka postaci szyjnopochodnych bólów głowy:

1.Postać migrenopodobna –może przypominać atak prawdziwej migreny. Często dotyczy to osób o podłożu lękowym z występującym mechanizmem hiperwentylacji i współtowarzyszącej tężyczki ze słabą reakcją na farmakoterapie.

2. Neuralgia nerwów obwodowych – może dotyczyć n.V,VII, IX,X,XI, uszny wielki, nerw poprzeczny szyi, nerw potyliczny mniejszy i większy. Najczęściej dotyczy neuralgii n. potylicznego większego. Pacjenci opisują ten ból tak, jako ból promieniujący od potylicy lub „jakby bolały zatoki”. Czasami odczuwalny jest jako ucisk za gałką oczną.

3.Postać naczyniowa –objawy pojawiają się lub nasilają przy ruchach rotacji i wyprostu głowy bez zmiany pozycji ciała.

4.Postać dysfunkcji stawów skroniowo- zuchwowych (TMD)- objawia się bólem okolicy skroniowej, szumami usznymi (związane z zespołami uciskowymi tętnic i zył bębenkowych oraz wzrostowi ćisnienia endolimfy).

Teoria dotycząca powstawania bólu szyjnopochodnego zakłada, że najczęściej wynika on z nadmiernego wzbudzenia i wtórnej sensytyzacji wrzecionek mięśniowych i proprioreceptorów w mechanizmach zapalnych , a także w mechanizmach uciskowych oraz w wyniku powstawania ciasnot powięziowo-mięśniowych, struktur naczyniowych i nerwowych w obrębie szyi i głowy.

Pacjenci z przewlekłymi dolegliwościami odcinka szyjnego i szyjnopochodnymi bólami głowy w badaniu rezonansu magnetycznego wykazują zwiększoną atrofię głębokich mięśni stabilizujących odcinek szyjny kręgosłupa [1].”

U tej grupy pacjentów zaobserwowano dezorganizację jaka powstaje pomiędzy działaniem mięsni powierzchownych i warstwą głęboką mięśni szyi. Przewaga napięcia m. mostkowo- obojczykowo- sutkowego (potwierdzona badaniem EMG) i hamowanie funkcji m. długiego szyi powoduje zmianę krzywizny odcinka szyjnego, znaczne ograniczenie zakresu ruchu i protrakcyjne ustawienie głowy co sprzyja skróceniu warstwy środkowej (mm. pochyłych) i jeszcze bardziej hamuje czynność mm. wielodzielnego i długiego szyi. Ma to oczywiście również wpływ na powstawanie zespołu TOS (górnego otworu klp.) mogąc powodować zespół uciskowy pęczka naczyniowo nerwowego zarówno pomiędzy włóknami miesni pochyłych, mięśni piersiowych oraz pomiędzy pierwszym żebrem, a obojczykiem[4,5,6,7].

Z punktu widzenia biomechaniki problem ma swoje źródło w ustawieniu głowy w wyproście względem C1, co uniemożliwia ruch rotacyjny głów żuchwy i zgięcie głowy względem odcinka szyjnego (niemożliwy staje się efekt screw down powiedzy C1/C2).

W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że zindywiluzowana i nadzorowana terapia połączona z technika mi manualnymi stosowanymi przez wyszkolonego fizjoterapeutę jest skuteczniejsza od stosowania farmakoterapii i jest najskuteczniejszą metodą reedukacji mięśniowej u pacjentów z przewlekłym bólem odcinka szyjnego i szyjnopochodnego bólu głowy [8].

Rehabilitacja szyjnopochodnych bólów głowy i niestabilności odcinka szyjnego polega wykonywaniu przez pacjenta precyzyjnego zgięcia na przejściu czaszkowo- szyjnym oraz odwiedzenia żuchwy, doprowadzając do odwrócenia procesu infiltracji tłuszczowej-zaniku mięśni głębokich. Praca terapeuty polega na wykonywaniu mobilizacji stawów międzykręgowych kręgosłupa poprawiając właściwości biomechaniczne i troficzne dla segmentów kręgosłupa będących w dysfunkcji. [9,10].

Doniesienia wielu badań w kwestii rehabilitacji szyjnopochodnych bólów głowy stały się podwaliną do stworzenia terapii „budzącej” mięsnie głębokie odcinka szyjnego i „usypiania” mięśni powierzchownych (pochyłe, MOS).

Tworzymy interdyscyplinarny zespół pasjonatów z zakresu rehabilitacji i neurologii. Przez 10 lat wspólnej pracy, przeprowadziliśmy przez proces rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa blisko 5 tys. pacjentów, u większości z nich współwystępowały również szyjnopochodne bóle głowy.

Zaobserwowaliśmy, że pomimo zróżnicowanej etiologii objawów szyjnopochodnych bólów głowy, proces terapii ukierunkowany na poprawę funkcji lokalnych stabilizatorów odcinka szyjnego (m.longus coli, m.l.capitis, multifidus) jest skuteczną metodą terapii dla większości pacjentów cierpiących na ten najczęściej populacyjnie występujący rodzaj bólów głowy.

 

Literatura:

1. Prochazka A.,J Anat. 2015 Aug; 227(2): 167–177.Published online 2015 Jun 5. doi:.1111/joa.12311 Sensory control of normal movement and of movement aided by neural prostheses.

2.Tjell C1, Rosenhall U. Smooth pursuit neck torsion test: a specific test for cervical dizziness. Am J Otol. 1998 Jan;19(1):76-81.

3. Cervical vertigo and dizziness after whiplash injury Eur Spine J. 2006 Jun; 15(6): 886–890

4.Jull G, Kristjansson E, Dall'Alba P Impairment in the cervical flexors: a comparison of whiplash and insidious onset neck pain patients. Man Ther. 2004 May; 9(2):89-94.

5.Falla DL, Jull GA, Hodges PW Patients with neck pain demonstrate reduced electromyographic activity of the deep cervical flexor muscles during performance of the craniocervical flexion test. Spine (Phila Pa 1976). 2004 Oct 1; 29(19):2108-14.

6.Falla D, Jull G, Hodges PW Feedforward activity of the cervical flexor muscles during voluntary arm movements is delayed in chronic neck pain. Exp Brain Res. 2004 Jul; 157(1):43-8.

7.Sullivan MJ, Larivière C, Simmonds M Activity-related summation of pain and functional disability in patients with whiplash injuries. Pain. 2010 Nov; 151(2):440-6.

8. Bronfort G, Evans R, Anderson AV, Svendsen KH, Bracha Y, Grimm RH.2012 Jan 3;156(1 Pt 1):1-10. doi: 10.7326/0003-4819-156-1-201201030-00002. Spinal manipulation, medication, or home exercise with advice for acute and subacute neck pain: a randomized trial.

9.O'leary S, Jull G, Van Wyk L, Pedler A, Elliott J Morphological changes in the cervical muscles of women with chronic whiplash can be modified with exercise-A pilot study. Muscle Nerve. 2015 Nov; 52(5):772-9

10.Jull GA, Falla D, Vicenzino B, Hodges PW The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people with chronic neck pain. Man Ther. 2009 Dec; 14(6):696-701.

Rehadent

Book an Appointment

design and execution - studikreatywa.pl

Rehabilitacja
Wirtualny spacer po Rehadent

Take a Virtual Tour - see

Rehadent adres

BANK - PKO BP Nr 65 1020 1042 0000 8102 0367 3142

WARSAW ul. Lanciego 19 lok. 127

Monday - Friday: 10:00 - 20:00

Godziny pracy
Rehadent numer telefonu
Rehadent logo