15 marca, 2022

Rehabilitacja stomatologicznaw kilku krokach

O Rehabilitacji

Rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych to proces – a więc zestaw wzajemnie ze sobą powiązanych działań, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania celu. Złożoność tego procesu wynika ze wzajemnych oddziaływań różnych narządów, układów, a także funkcji ciała, takich jak żucie, połykanie, oddychanie czy mowa. Tylko terapia uwzględniająca te wzajemne zależności jest w pełni skuteczna i bezpieczna. Należy również pamiętać, że każdy z nas jest inny i choć główne etapy procesu leczenia są stałe, proces ten może się różnić w zależności od potrzeb danego pacjenta, pod względem czasu trwania i zaangażowanych specjalistów.

Etapy procesu rehabilitacji

1 – Wizyta diagnostyczna u fizjoterapeuty

Fizjoterapeuta oceni postawę ciała, ze szczególnym uwzględnieniem ustawienia głowy. Dokona analizy aktywności mięśni oraz określi przyczynę ewentualnych nieprawidłowości. Zbada stawy skroniowo-żuchwowe i w razie potrzeby wykona dynamiczne badanie USG. W zależności od Twoich dolegliwości wykona dodatkowe testy, tak aby pokierować Cię do odpowiedniego specjalisty. Pozwoli to wprowadzić konieczne leczenie.

Po wizycie diagnostycznej wdrożona zostanie fizjoterapia w formie regularnych spotkań obejmujących terapię manualną stawów skroniowo-żuchwowych i odcinka szyjnego kręgosłupa, oraz reedukację postawy i wzorców ruchowych. Aby terapia była w pełni skuteczna, ważne będzie także Twoje zaangażowanie w wykonywanie w domu krótkich, ale precyzyjnych i regularnych ćwiczeń zadanych przez fizjoterapeutę. Ten etap procesu leczenia trwa do momentu zminimalizowania objawów i uzyskania prawidłowej funkcji stawów skroniowo-żuchwowych, czyli średnio 2-3 miesiące. Po tym czasie wdrażane są kolejne etapy leczenia, a fizjoterapia jest kontynuowana równolegle, w zależności od potrzeb pacjenta.

2 – Wizyta u logopedy

Jednym z elementów procesu leczenia zaburzeń w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego (ang. TMD) jest przywrócenie właściwego przebiegu funkcji związanych z mówieniem i połykaniem. Logopeda oceni właściwy przebieg funkcji takich jak: prawidłowy tor oddechowy i sposób poboru powietrza, pozycję spoczynkową języka, warg i żuchwy, połykanie i żucie. W razie konieczności wdroży odpowiedni proces leczenia.

3 – Aksjografia cyfrowa

Jest to badanie, w którym uzyskuje się bardzo precyzyjne informacje o ruchach stawów skroniowo-żuchwowych.
Mając model twojego zgryzu oraz informacje pozyskane podczas aksjografii cyfrowej, specjalista wykona precyzyjnie dopasowaną szynę (niewielkich rozmiarów, przezroczystą nakładkę na zęby), która będzie zapewniała fizjologiczne ustawienie stawów skroniowo-żuchwowych. Szyna będzie gotowa do odbioru po minimum 3 tygodniach.

4 – Odbiór szyny

Podczas wizyty specjalista poinstruuje Cię jak użytkować szynę oraz poinformuje o koniecznych wizytach kontrolnych (zwykle jest to od 3 do 6 wizyt, co 4-6 tygodni).

Gdy twoje ciało zaadaptuje się do zmian, układ ruchu narządu żucia będzie funkcjonował w sposób prawidłowy.

Wyobraź sobie życie bez bólu i ograniczeń ruchowych

Umów się na wizytę już dziś!

Scroll to Top