26 sierpnia, 2023

Niestabilność szyjnego odcinka kręgosłupa.

Kręgosłup szyjny, który łączy głowę z resztą ciała, pod względem anatomicznym składa się z dwóch części: dwóch pierwszych kręgów szyjnych, czyli dźwigacza (atlas) i obrotnika (axis), oraz pozostałych kręgów (od 3. do 7., których budowa podobna jest do reszty kręgów).

Dwa pierwsze kręgi szyjne mają tutaj szczególne znaczenie, dlatego, że ich budowa jest zupełnie odmienna od pozostałych kręgów z powodu spełnianych przez siebie funkcji.

Na wysokości dźwigacza mieści się zwój szyjny górny oraz jego połączenie z nerwami czaszkowymi oraz nerwami współczulnymi. W sąsiadującym z nim rdzeniu przedłużonym znajduje się centrum oddechowe.

Wzdłuż położonych po obu stronach dźwigacza i obrotnika wyrostków poprzecznych biegną tętnice kręgowe, które następnie się zbiegają, tworząc tętnicę podstawną i zaopatrują w krew móżdżek, centra wzroku i słuchu, pień mózgu, ucho środkowe, a także tylny obszar hipokampu.

Ponieważ kierunek wzroku człowieka tworzy z osią naszego ciała kąt prosty, przy wykonywaniu ruchów biegu, obrotu czy wstawania dla zachowania równowagi potrzebujemy zaawansowanego i kompleksowego połączenia informacji wizualnych, obwodowych oraz akustycznych. Umożliwia to kontrolowanie naszej motoryki, która podlega przecież nieustannemu wpływowi grawitacji.

Spełnienie tej funkcji umożliwia duża ilość receptorów czuciowych, które występują w obrębie odcinka szyjnego. Na każdy gram tkanki mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł oraz torebek stawowych przypada od 2 do 5 tysięcy tego rodzaju proprioreceptorów. Sprawia to, że górna część szyjnego odcinka kręgosłupa stanowi najbardziej ruchomą, a jednocześnie wyjątkowo wrażliwą część organizmu człowieka. Informacje obwodowe koordynują motorykę mięśni głowy, tułowia, kończyn, oczu, żuchwy, przełyku, krtani oraz języka, co sprawia, że górny odcinek szyjny należy uznać za narząd zmysłu.

Do urazu szyjnego odcinka kręgosłupa może dojść w wyniku różnych zdarzeń: podczas uprawiania sportów zimowych, sportów walki lub innych dyscyplin, przy pracy w gospodarstwie domowym, na ulicy, podczas jazdy konnej czy jazdy na deskorolce, rowerze, wypadkach komunikacyjnych i  wielu innych. Złamania zostają złożone, a rany zaszyte, jednak nikt nie myśli o uszkodzeniach stawu szyjnego, bo niby przecież nic więcej się nie stało.

Objawy

Postępowanie

W wyniku doznanego urazu szyjnego odcinka kręgosłupa, a także spowodowanych nim nieprawidłowości w zakresie przekazywania impulsów nerwowych przez nerw trójdzielny u pacjentów pojawiają się zaburzenia pracy mięśni. Anomalie te obejmują bóle mięśni żuchwy, bóle stawowe żuchwy, wady zgryzu oraz nieprawidłowości związane z poruszaniem żuchwą. Pacjenci tacy potrzebują fachowej diagnostyki oraz terapii uszkodzeń szyjnego odcinka kręgosłupa. Odpowiednia fizjoterapia, terapia logopedyczna  i zastosowanie specjalnej szyny zgryzowej znacząco przyczyniają się do radykalnego zniesienia objawów.

Bibliografia:

Niestabilność stawu szyjnego Dr Bodo Kukliński

Anatomia kliniczna głowy i szyi Prof. dr hab. med. Ryszard Aleksandrowicz, Prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek

Whiplash  Meridel I. Gatterman

Wyobraź sobie życie bez bólu i ograniczeń ruchowych

Umów się na wizytę już dziś!

Scroll to Top